Masai Mara, Kenya

Masai Mara, Kenya

Portfolio Kenya n° 1 2 3 

Masai Mara, Kenya
Masai Mara, Kenya
Masai Mara, Kenya
Masai Mara, Kenya
Lever de soleil, Masai Mara, Kenya
Lever de soleil, Masai Mara, Kenya
Wake up call, Masai Mara, Kenya
Masai Mara, Kenya
Masai Mara, Kenya
Masai Mara, Kenya
Lever de soleil, Masai Mara, Kenya
Steppe Eagle, Masai Mara, Kenya